Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας, στο ισόγειο του κτιρίου με ειδική ράμπα, παρέχει τη δυνατότητα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 196100/Γ3 (ΦΕΚ 902 10/12/2015) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας  το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη Τακτικά & Αναπληρωματικά.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 3149/10/6/2003 ΦΕΚ 141 <<ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ>>.

Επικοινωνία και ωράριο της δημόσιας βιβλιοθήκης Βυτίνας

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη διαθέτει Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος <<Κοινωνία της Πληροφορίας>> του 3ου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ).

Το υλικό της βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί πλην των σπανίων & πολυτίμων τεκμηρίων της ,τα οποία ενδέχεται να υποστούν φθορά .

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας εγκαινιάζοντας το εκδοτικό της έργο, φιλοδοξεί να κεντρίσει  το ενδιαφέρον του κοινού στη γνώση, καθώς στη διάσωση της τοπικής μας ιστορίας & πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη καθ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής από ιδρύσεως της έως σήμερα κατόρθωσε να συγκροτήσει μια πολύ αξιόλογη συλλογή βιβλίων περιοδικών αλλά & οπτικοακουστικού υλικού ,που μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της γνώσης .

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας είναι δανειστική. Διαθέτει μια μεγάλη συλλογή βιβλίων προς δανεισμό. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όσοι γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση.

Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Σχολή της Βυτίνας, η οποία λειτουργούσε προεπαναστατικά, λίγο  μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, και  με σκοπό την εξύψωση του φρονήματος των κατοίκων της  περιοχής.