Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος με τα ψηφιοποιημένα συγγράμματα της βιβλιοθήκης μας.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τον αναλυτικό κατάλογο σε μορφή excel από εδώ Κατάλογος Ψηφιοποιημένων Συγγραμμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποστείλουμε σε ψηφιακή μορφή (pdf) οποιοδήποτε παλαιό σύγγραμμα από τον κατάλογο που ακολουθεί.

Αξιολογήσεις (0)