Φωτογραφικό υλικό Παλαιών Συγγραμμάτων Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας