Το υλικό της βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί πλην των σπανίων & πολυτίμων τεκμηρίων της ,τα οποία ενδέχεται να υποστούν φθορά .

Τα φωτοαντίγραφα παρέχονται χωρίς χρέωση .

Ο αριθμός των φωτοτυπημένων  σελίδων είναι περιορισμένος & απαγορεύεται η φωτοτυπία ολόκληρου του βιβλίου.

Αξιολογήσεις (0)