Η Δημόσια Βιβλιοθήκη  Βυτίνας λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο  3149/10/6/2003  ΦΕΚ 141 <<ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ>>.

Αξιολογήσεις (0)