Η Δημόσια Βιβλιοθήκη διαθέτει Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος <<Κοινωνία της Πληροφορίας>> του 3ου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΚΠΣ).

Στο Δημόσιο κέντρο πληροφόρησης παρέχεται δωρεάν χρήση ίντερνετ ,μέσα από 7 πολυμεσικούς σταθμούς ,σε όλους τους κατοίκους της κοινότητας & τους μαθητές.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
  • Ενταξη των πολιτών της περιφέρειας στην κοινωνία της πληροφορίας.
  • Εξοικείωση των πολιτών με τη βιβλιοθήκη & τις υπηρεσίες της πληροφόρησης - πρόσβαση στη γνώση.
  • Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών με κάθε μέσο.
  • Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
  • Ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στη  κοινωνία της πληροφορίας.
Αξιολογήσεις (0)