Φωτογραφικό υλικό από τον εξωτερικό χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας