Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 196100/Γ3 (ΦΕΚ 902 10/12/2015) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας  το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη Τακτικά & Αναπληρωματικά.

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.       ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ 

2.       ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΕΡΕΑΣ

3.       ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

4.       ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5.       ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.       ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2.       ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3.       ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4.       ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόεδρος του Εφορευτικού ορίζεται ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Το  Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ληφθούν διάφορες αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα.

Αξιολογήσεις (0)