Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 196100/Γ3 (ΦΕΚ 902 10/12/2015) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, Συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας  το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη Τακτικά & Αναπληρωματικά.

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1.         ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   

2.       ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3.       ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.       ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

2.       ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

3.       ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

Αξιολογήσεις (0)