01-07-2016

Μια φωτογραφία των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο

Μια φωτογραφία των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο

1 Ιουλίου << Μια φωτογραφία των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο>> Η Εξερεύνηση των παιδιών συνεχίζεται !! Ανακάλυψαν και περιεργάστηκαν παλιές φωτογραφικές μηχανές από τη δεκαετία του 1950-έως και σήμερα .Μιλήσαμε για το σκοτεινό δωμάτιο του φωτογράφου αλλά και τον εκτυπωτή ....μετατρέψαμε τη βιβλιοθήκη σε σκοτεινό δωμάτιο του φωτογράφου .....Συμβουλευτήκαμε τα βιβλία << Φωτογραφία όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε >> & << Φωτογραφίες για πάντα>>Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και έβγαλαν φωτογραφίες μεταξύ τους.Εκρτυπώσαμε κάποιες από αυτές και κάναμε την ανατροπή όταν οι ίδιοι οι εικονιζόμενοι στις φωτογραφίες μετέτρεψαν τη φωτογραφία τους σε σατυρική εικόνα.Τα μικρότερα παιδιά είχαν ανάγκη κίνησης παίξαμε το παιχνίδι << γίνομαι φωτογράφος & με την αόρατη φωτογραφική μου μηχανή τραβάω φωτογραφίες>>