29-07-2016

Κάτι Φανταστικό

Κάτι Φανταστικό

28/7/2016 << Κάτι Φανταστικό>>

Ξεκινήσαμε με τη ανάγνωση του μύθου της Αταλάντης στη συνέχεια κάναμε παρουσίαση με βιντεοπροβολέα της ιστορίας του Λουκιανού << ΟΙ ΣΕΛΗΝΙΤΕΣ>>

& ύστερα ανάγνωση της ιστορίας του Ιουλίου Βέρν << Από τη γη στη σελήνη>> Σε κάθε ιστορία τα παιδιά εντόπισαν τα φανταστικά στοιχεία παρουσίασαν, τι τους ενθουσίασε και σχολίασαν ότι το ταξίδι στη σελήνη σήμερα είναι πραγματικό & όχι φανταστικό

Τέλος οργανώθηκαν τρία εργαστήρια από ομάδες παιδιών α.Ζωγράφοι ζωγράφισαν μια φανταστική ιστορία Β. πεζογράφοι διηγήθηκαν μια φανταστική ιστορία γ. ποιητές έφτιαξαν μια ακροστιχίδα με τη φράση κάτι φανταστικό .Ευχαριστούμε πολύ τις εθελόντριες κκ Ελισάβετ Χαμεζοπούλου & Ελένη Μαστέλου Φιλολόγους για την εθελοντική τους συμμετοχή στην καλοκαιρινή εκστρατεία !!!