10-09-2016

Κάτι από τη χρονιά που γεννήθηκα

Κάτι από τη χρονιά που γεννήθηκα

<<Κάτι από τη χρονιά που γεννήθηκα>>

07/09/2016 Οι Δράσεις συνεχίζονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας έστω και με λιγοστούς εξερευνητές ! Φτιάξαμε τη μηχανή χρόνου ανατρέξαμε σε γεγονότα που έγιναν τη χρονιά που γεννήθηκε κάθε εξερευνητής ,συλλέξαμε πληροφορίες γι αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ! έτσι φτιάξαμε μια ιστορία με -εικόνες και ζωγραφική που ξεκίνησε στις 7/9/1960 και τελείωσε το Φεβρουάριο του 2011 !!!