19-11-2015

Καλλιέργεια αποτελεσματικής επικοινωνίας & βελτίωση σχέσεων

Καλλιέργεια αποτελεσματικής επικοινωνίας & βελτίωση σχέσεων

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 ώρα 4,00μμ

Η Ομάδα Γονέων για τρίτη κατά σειρά Πέμπτη συγκεντρώθηκε στην αίθουσα του αναγνωστηρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με θεματολογία

1. Καλλιέργεια αποτελεσματικής επικοινωνίας & βελτίωση σχέσεων

2. Ανάγκες παιδιών ανάγκες γονέων

3. Ενίσχυση αυτοεκτίμησης διαδικασία αυτονόμησης

4.Αναγνώριση και επεξεργασία συναισθημάτων .

Συντονίστρια ομάδας Μπεντεβή Αναστασία Κοινωνιολόγος Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης