31-08-2016

Ένας Χάρτης

Ένας Χάρτης

31/8/2016 << Ένας Χάρτης>>

Με το θέμα << Ένας Χάρτης>> & ΄εργαστήριο τη καταγραφή των κτιρίων της πόλης στις 31 Αυγούστου οι μικροί εξερευνητές μαζί με την εθελόντρια και το προσωπικό της βιβλιοθήκης ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη δράση. Αρχικά παρατηρήσαμε τις 2 αεροφωτογραφίες της Βυτίνας που κοσμούν το τοίχο της Βιβλιοθήκης &μιλήσαμε τι είναι αεροφωτογραφία και σε τι μας βοηθά σχετικά με το χάρτη. Σχεδιάσαμε σε χαρτί του μέτρου τους κεντρικούς δρόμους του χωριού ,και τα παιδιά τοποθέτησαν στα σωστά σημεία ,τα σπίτια τους, και κάποια κεντρικά κτίρια ( τη βιβλιοθήκη το Δημοτικό Σχολείο ,το Γυμνάσιο το Δημοτικό κατάστημα την εκκλησία κλπ) Στη συνέχεια διαβάσαμε το βιβλίο << Η Ιστορία της Βυτίνας>> Κ.Γ.Καρατζίνα ,πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Βυτιναίου Εξερευνητή & Ιατρού Παναγιώτη Ποταγού .Ανατρέποντας την ορθολογική χρήση του χάρτη σχεδιάσαμε ανακατεμένες γραμμές και κόβοντας επάνω τις γραμμές κάναμε τον χάρτη παιχνίδι πάζλ το οποίο στη συνέχεια ξανά συναρμολογήσαμε όλοι μαζί .Τα παιδιά ζωγράφισαν τους δικούς τους χάρτες (είτε του χωριού είτε του δωματίου τους είτε του κήπου τους) και φεύγοντας τους πήραν μαζί τους .Ευχαριστούμε την εθελόντρια κ Έλσα Θαλασσινού για την ακούραστη προσφορά της!!!!!