02-08-2016

Ένα σπιτικό

Ένα σπιτικό

29/7/2016 << ένα σπιτικό >>

Έγινε προεργασία προετοιμασία για το θέμα , των μικρών εξερευνητών στο χώρο της βιβλιοθήκης, στη συνέχεια κάναμε επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο της Βυτίνας , συγκρίναμε τα αντικείμενα των παλιών σπιτικών με τα σύγχρονα μιλήσαμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές της σύγχρονης και της παλιάς εποχής Επιστρέψαμε στη βιβλιοθήκη και υλοποιήσαμε αφηγηματικό εργαστήρι για τα πιο μεγάλα παιδιά ΄και εικαστικό για τα πιο μικρά Ευχαριστούμε πολύ τους μικρούς μας εξερευνητές για την συμμετοχή τους στις δράσεις μας, καθώς και τις εθελόντριες κκ Ελισάβετ Χαμεζοπούλου & Ελένη Μαστέλου για την εθελοντική τους προσφορά