25-08-2016

Ένα Νόμισμα

Ένα Νόμισμα

25/8/2016 << Ένα Νόμισμα>>

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η δράση << Ένα Νόμισμα>> & το εργαστήριο οι Συλλογές των παιδιών στις 25/8/2016 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας .Μιλήσαμε για την ιστορία των νομισμάτων , επεξεργαστήκαμε παλιά νομίσματα που δεν υπάρχουν πια, οι μικροί εξερευνητές μας παρουσίασαν τις συλλογές τους ,φτιάξαμε τα δικά μας νομίσματα και φανταστήκαμε τη ζωή χωρίς αυτά!!!!