08-07-2016

ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ

ΕΝΑ  ΜΝΗΜΕΙΟ

8/7/16 <<ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ >>

Με αφετηρία τη Βιβλιοθήκη, και αφού προηγουμένως μιλήσαμε για τα μνημεία της πατρίδας μας ,οι εξερευνητές του κόσμου χωρίστηκαν σε ομάδες για να καταγράψουν τα μνημεία του τόπου μας .επέστρεψαν στη Βιβλιοθήκη έχοντας συγκεντρώσει τις επί τόπου πληροφορίες ,ανέτρεξαν στη τοπική βιβλιογραφία ,για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους & τέλος έφτιαξαν το χάρτη των μνημείων της Βυτίνας .Ευχαριστούμε πολύ τον Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου κ Γιάννη Καρούντζο για την εθελοντική συμμετοχή του στη Καλοκαιρινή εκστρατεία αλλά & για την επιτυχή του παρουσίαση !!!