08-09-2016

Ένα κομμάτι από ένα βιβλίο

Ένα κομμάτι από ένα βιβλίο

8/9/16 & 9/9/16 << Ένα κομμάτι από ένα βιβλίο>>- << Το αγαπημένο αντικείμενο στο δωμάτιο μου>> Ιστορίες αφήγησης .από τα παιδιά για τα αγαπημένα βιβλία που έχουν διαβάσει.

Έντονα συναισθήματα ,ιστορίες όμορφες για αντικείμενα αγαπημένα που μας δένουν και κοσμούν τα παιδικά δωμάτια μέσα από εικόνες αφήγησης & ζωγραφικής