16-04-2016

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Μαθηματικά

Μαθητές της Ε & ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα Μαθηματικά, που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο υπολογιστών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βυτίνας .στις 16/4/2016 .Οι μαθητές επισκέφθηκαν την εικονική Ακρόπολη της Αθήνας και δουλεύοντας συνεργατικά έκαναν μετρήσεις στο μάρμαρο του Παρθενώνα ,που απειλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι δρασηριότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου σεναρίου και σχεδιάσθηκαν από εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Βυτίινας στο πλαίσιο μελέτης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Η δράση υποστηρίχθηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας .