03-11-2015

Βασικές αρχές ΑΥΕ

Βασικές αρχές ΑΥΕ

Τη Πέμπτη και τη Παρασκευή 28-30 Οκτωβρίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας οργανώθηκαν δύο συναντήσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο των Δράσεων ενσωμάτωσης των βασικών αρχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση που οργανώνει η Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας .Παρουσιάσθηκαν Θέματα που αφορούσαν στις βασικές αρχές ΑΥΕ το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ,πρωτοβουλίες και εργαλεία ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης και σχετικές ταινίες με το ήρωα ΝΑΡΟ .Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τις εμπειρίες σχετικά με το θέμα από το δικό τους σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ το Γιώργο το Γουρζουλίδη που είχε τη πρωτοβουλία γι αυτή τη συνάντηση ,και το Γιάννη Κωσταντακόπουλο για την επιτυχή παρουσίαση .Ελπίζουμε στην επανάληψη της εκδήλωσης και με άλλες κοινωνικές ομάδες