ΝΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            ΝΕΕΣ        ΔΩΡΕΕΣ

 

 

   Ο συμπατριώτης μας κ. Τάκης Καψάλης στη προσπάθεια του για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής της Βυτίνας  προσέφερε στη Βιβλιοθήκη μας  μια σειρά βιβλίων και δημοσιευμένων μελετών του σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής.

  Το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕ  Βυτίνας , βασίζεται στο κοινό όραμα των δημοτών και περιγράφει τους στόχους,  τις στρατηγικές και τις δράσεις που απαιτούνται για να γίνει το όραμα πραγματικότητα, με χρονικό ορίζοντα 30 – 40 χρόνια από σήμερα

Α. Βιβλίο: << Τοπικές κοινωνίες και βιώσιμη ανάπτυξη. Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή;  Τάκης Απ Καψάλης. Το βιβλίο αυτό δίνει απαντήσεις στο βασικό ερώτημα αν μπορεί μια τοπική κοινωνία να επιτύχει ανάπτυξη που να είναι βιώσιμη.

Β.  Έρευνα:  « Βιώσιμη Ανάπτυξη και η εξάρτησή της από τη συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας » 

Τάκης  Απ. Καψάλης και Βασίλης  Γ. Καψάλης

Γ. Μελέτη: << Σκυταλοδρομία ορεινής τοπικής κοινωνίας προς την βιωσιμότητα >>

Τάκης Απ. Καψάλης

Δ. << Σχέδιο  Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημοτική Ανάπτυξη Βυτίνας >>   Τάκης Καψάλης

Ε.  Βιώσιμη Ανάπτυξη Αγροτικής / Ορεινής Κοινότητας: Εμπειρίες και διδάγματα   Τάκης Καψάλης

ΣΤ. Προώθηση του βιώσιμου μέλλοντος μέσω της κοινοτικής προληπτικής δράσης : Ο κοινωνικός αντίκτυπος     Τάκης Καψάλης 

Αξιολογήσεις (0)